SeyretÖğren | Boşa Seyretme Seyret Öğren!

Yazılım | İşletim Sistemleri | Grafik | Donanım - Network | Web Tasarım | Veritabanı | Teknoloji - İnternet | Program İncelemeleri | Oyun

C# da Kontrol, Döngü ve Karşılaştırma Deyimleri


Add this to your website

 

C# derslerimize switch - case, try - catch, for, if gibi deyimlerin kullanımı işliyoruz.

Image

 

C# nedir, .Net Framework nedir?

 


C# nedir? 

 • C# , C/C++ ve Java dillerinde türetilmiş,bu dillerin dezavantajlarının elenip iyi yönlerinin alındığı, güçlü basit, esnek, tip-güvenli(type-safe,tür dönüşümlerindeki önlemler,örn: byte=byte+byte olamaz, int=byte+byte).Net platformu için hazırlanmış %100 nesne yönelimli bir dildir.
 


C# nedir? 

Assembly 

Assebmly(makine dili) 

C/C++ 

Düşük Düzeyli Diller 

C# Java 

Orta Düzeyli Diller 

Vbasic Delphi 

Yüksek Düzeyli Diller 

Javascript,VBScript 

Script Dilleri

 


C# kullanım alanları 

 • Konsol uygulamaları
 • Windows için program yazma
 • Web formları uygulaması
 • Web servisleri
 • DLL yazma
 


.NET Bileşenleri 

İŞLETİM SİSTEMİ  

Ortak Dil Çalışma Platformu (CLR)

(Common Language Runtime) 

ADO.NET ve XML 

ASP.NET

(Web formları+Web Servisleri) 

Windows Formları 

TEMEL DİL TANIMLARI (CLS)

(Common Language Specification) 

C# 

Visual Studio NET 

C++ 

VB.NET 

VJ#

 


.NET Bileşenleri 

    Java’dan önce, geliştirilen yazılımlar direkt olarak makine koduna çevrilirdi.

    Java ile program kodu önce byte code’a çevrilir. JVM(java virtual machine) bu kodu işletim sisteminin istediği koda çevirir.

    .Net içinde çalışma mantığı benzerdir, .NET kodu ilk önce IL’ye  (Intermediate Language-Aradil) derler, bu IL kodu çalıştırılmak istendiğinde CLR ,JIT derleyicilerini kullanarak kodu makine diline çevirir.

 


.NET Bileşenleri 

    CLR makine diline çevrilmiş bu kodu önbellekte tutar, bu performans artışına sebep olurken diğer taraftan sistem hafızasında küçümsenmeyecek yer işgal eder. 

 


Ortak Dil Çalışma Platformu(CLR) 
(Common Language Runtime)
 

 • CLR .NET altyapısında programların çalışmasını kontrol eden ve işletim sistemi ile programımız arasında yer alan arabirimdir. Normalde yazılan kodlar makine diline çevrilir ve işletim sistemi ile direkt bağlantı kurup çalışırdı.
 • Eğer platformdan bağımsız bir ortam istiyorsak, ihtiyaç duyulan şey CLR dir, hangi platformda iseniz (Linux,Mac,Windows) CLR bu noktada devreye girer ve .NET programlarının farklı platformlarda işletim sistemine göre çalıştırır.
 


Ortak Dil Çalışma Platformu(CLR) 
(Common Language Runtime)
 

 • Eğer çok sayıda platform olduğunu düşünürsek, programların bunlar için ayrı ayrı yazılıp derlenmesi gerekir. Bu durum imkansız gibidir.
 • Bu durumda çözüm ortak bir ara dil kullanmak ve her bir platform için bu ara dile çevrilmiş kodu çalıştırmaktır.
 


Ortak Dil Çalışma Platformu(CLR) 
(Common Language Runtime)
 

 • Managed Code(Yönetilen Kod): Yalnızca CLR yardımları altında çalışan koddur. Bir örnek vermek gerekirse ; Windows’ta çalışan farklı işlemlere sahibiz. Uygulamaların izlemesi gereken kural Windows genel kurallarına uymalarıdır. Managed kodda CLR tarafından Windows’un yaptığı şekilde çalıştırılan koddur.
 


Ortak Dil Çalışma Platformu(CLR) 
(Common Language Runtime)
 

C# kodu 

MSIL veya IL Assembly 

CLR 

Çalıştırılabilir

Makine Kodu 

.NET derleme ve çalıştırma

 


Aradil (IL veya MSIL) 
(Intermediate Language)
 

 • Herhangi bir C++ veya Vbasic kodu direkt makine koduna çevrilirdi ve çalıştırılırdı. Makine diline çevrilen programlar, işlemciye ve işletim sistemine özel olarak derlenirdi.

    Örn: a ve b sayılarının toplamı için kullanılan bir C++ programı Intel işlemciler için farklı SunSparc işlemciler için farklı derlenirdi.

 • Fakat .NET ortamında kodumuzu derlediğimizde elde ettiğimiz IL (aradil) kodu işlemciye bağlı olmaz
 


Aradil (IL veya MSIL) 
(Intermediate Language)
 

 • IL içerisinde değişken tanımları, değişkenlerin nasıl saklanacağı, metotların nasıl çalıştırılacağı, aritmetik ve mantıksal işlemler, bellek kullanımı gibi birçok işin nasıl yapılacağı açıklanır.
 • Artık IL ile oluşturduğumuz kodumuzun çalıştırılabilir bir program olması için derlememiz gerekiyor. Bunun için JIT (Just in Time) derleyici kullanılır.
 


JIT Derleyiciler (Just in Time) 

 • C# ile IL’ye derlediğimiz programı çalıştırırken JIT derleyicileri devreye girerler. Bu derleyiciler programın çalıştırıldığı sistemin ve işlemcinin anlayabileceği makine kodunu oluştururlar.
 • Windows ortamı için 3 çeşit JIT mevcuttur
 • Normal JIT
 • Pre-JIT
 • Eco-JIT
 


JIT Derleyiciler (Just in Time) 

 • Normal JIT : IL kodu makine koduna çevrilirken default(varsayılan) olarak kullanılan derleyicidir. IL kodunu orijinal makine koduna çevirir ve önbellekte tutar. Örneğin ; program içindeki bir derlenmiş bir metot program akışı içinde tekrar çağrılırsa önbellekten çekilir.
 • Pre-JIT: Tüm program kodunu makine koduna çevirip sonra çalıştıran JIT. Fazla hafıza gerektirir. Programın daha hızlı çalışmasını sağlar.
 


JIT Derleyiciler (Just in Time) 

 • Eco JIT : Kısıtlı hafıza ve önbellekli sistemlerde .NET programlarının daha iyi çalışmalarını sağlamak için kullanılan derleyicidir.
 


CTS (Common Type System) 

 • Bütün veri tiplerinin tanımlı olduğu bir sistem olarak düşünebiliriz. C# dilindeki veri türleri aslında CTS’deki veri türlerine karşılık gelen arayüzlerdir.
 • CTS sayesinde .NET platformu için geliştirilen bütün diller aynı veri tiplerini kullanırlar, tek değişen türlerin tanımlama yöntemi ve söz dizimidir.Geliştirilen bir nesnenin diğer dillerde de sorunsuz çalışmasını garanti eder.
 


CTS (Common Type System) 

Veri Tipleri 

Değer Tipleri 

Referans Tipleri 

Temel Veri Tipleri 

Kullanıcı V.tipleri 

Öznitelikli V.Tipleri 

Göstericiler(Pointers) 

Arayüzler 

CTS veri tipleri şeması

 


CLS (Common Language System) 
(Temel Dil Tanımları)
 

 • Dil derleyicisinin uyması gereken kuralları içerir.

CLS (Common Language System) 
(Temel Dil Tanımları)
 

 • Dil derleyicisinin uyması gereken kuralları içerir.
 • CLS’ ye uyan bir dille yazılmış kod ile diller arası iletişim sağlanmış olur

Namespaces and .NET Class Library 
(İsim Alanları Sınıf Kütüphanesi)
 

 • Programcıların işlerini kolaylaştırmak için bir takım hazır kütüphaneler vardır fakat C# dili ile gelen hazır bir takım kütüphaneleri yoktur.
 • Bunun yerine Framework dediğimiz altyapıda bir takım temel türler ve sınıflar mevcuttur. Bu sınıf ve türleri organize edebilmek için Namespace kavramı kullanılır.

Namespaces and .NET Class Library 
(İsim Alanları Sınıf Kütüphanesi)
 

 • C# dilinde .NET Framework sınıf kütüphanesi içerisindeki veri türleri ve sınıflar “using” sözcüğü ile kullanılır. Diğer dillerde de bu isim alanları farklı şekillerde derleyiciye bildirilir.
 • Fakat temelde yapılan iş, .NET Framework Sınıf Kütüphanelerini kullanma hakkı kazanmaktır.
 • Program geliştirirken sınıfların birbiri ile ilgili olanlarını aynı isim alanı içine koymalıyız.
 

Namespaces and .NET Class Library 
(İsim Alanları Sınıf Kütüphanesi)
 

 • System isim alanı : .NET çalışırken gerekli temel sınıfları içerir. Ayrıca diğer tüm sınıf kütüphaneleri de bunu içinde kümelenmiştir. System hiyerarşinin tepesinde bulunur.
 • Örneğin tüm veritabanı işlemleri için kullanılacak sınıf kütüphanesi “System.Data” dır.
 • Bu sınıf kütüphanesi içindeki SQL ile işlemler için “System.Data.SqlClient” isim alanı mevcuttur.
 


Namespaces and .NET Class Library 
(İsim Alanları Sınıf Kütüphanesi)
 

 • System.Net : HTTP ve ağ protokolleri için kullanılır.
 • System.Xml : XML verileri ile çalışmak için
 • System.IO : dosyalara bilgi girişi, dosyadan bilgi okuma, I/O işlemleri için kullanılır.
 • System.Windows.Forms: Windows tabanlı uygulamalarda kullanılan zengin grafik arabirimi kontrollerini içerir.
 

 

C# do while kullanımı
Detaylar:C#
Ekleyen:guru
Beğenilme:
İzlenme:4081
Tarih:31-03-2009

C# for deyimi kullanımı
Detaylar:C#
Ekleyen:guru
Beğenilme:
İzlenme:3718
Tarih:31-03-2009

C# if ile oyun yazımı
Detaylar:C#
Ekleyen:guru
Beğenilme:
İzlenme:4265
Tarih:31-03-2009

C# listbox a veri ekleme
Detaylar:C#
Ekleyen:guru
Beğenilme:
İzlenme:7576
Tarih:31-03-2009

C# switch case kullanımı
Detaylar:C#
Ekleyen:guru
Beğenilme:
İzlenme:4556
Tarih:31-03-2009

C# timer ve if deyimi
Detaylar:C#
Ekleyen:guru
Beğenilme:
İzlenme:4223
Tarih:31-03-2009

C# try catch kullanımı
Detaylar:C#
Ekleyen:guru
Beğenilme:
İzlenme:6160
Tarih:31-03-2009

C# veri tipleri dönüşümleri
Detaylar:C#
Ekleyen:guru
Beğenilme:
İzlenme:4311
Tarih:31-03-2009
 

C# yazma işlemleri
Detaylar:C#
Ekleyen:guru
Beğenilme:
İzlenme:4400
Tarih:31-03-2009
 

 

 

 

İlgili İçerik

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

Visual Basic.NET 2010 Dersleri 15 String Metodları

News image

Visual Basic.NET 2010 Derslerimize string metodlarında strconv, mid, padleft, padright, strcomp, substring fonksiyonları ile devam ...

Yazılım | Cumartesi, 26 Eylül 2009 | Hits: 4658

Read more

F# Semineri F# ile Programlama

News image

  Microsoft'un geliştirdiği bir başka programlama dili olan F# hakkında bilgi edinmek ve öğrenmek istiyorsanız videoları iz...

Yazılım | Pazartesi, 11 Ocak 2010 | Hits: 6544

Read more

Java İle Yüksek Performanslı Web Platformları Oluş

News image

CETURK, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yazılım Kulübü işbirliği ile 11 ...

Yazılım | Pazartesi, 26 Ekim 2009 | Hits: 4289

Read more
More in: Yazılım