DB Ders4: ER Çizelgelerinin İlişkisel Veri Tabanına Dönüştürülmesi (1/2) (Ortogon)

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Bu ders, Veri Tabanı Yönetim Sistemlerine giriş, veri modelleri, genelleme, kümeleme ve ilişkisel modellerle varlık-ilişki çizelgeleri ve bunları takiben SQL konularını işeyen bir video serisinden oluşmaktadır. Eğitim videoları aynı zamanda MySQL üzerinde örnek uygulamalar ve MySQL Workbench kullanımını gösteren bir workshop da içermektedir.

Eğitmen: Altuğ Tanaltay

Eğitim içeriği:
01. Giriş
02. Veri modelleri
03. Genelleme, Kümeleme ve İlişkisel Model
04. Varlık-İlişki Çizelgelerinin İlişkisel Veri Tabanına Dönüştürülmesi
05. Normalleştirme
06. SQL (DML, DDL, DQL)

Ders4: Varlık-İlişki Çizelgelerinin İlişkisel Veri Tabanına Dönüştürülmesi (1/2)
E-R çizelgelerinin İVTYS’ne dönüştürülmesi
Varlık kümelerinin dönüştürülmesi
İlişki kümelerinin dönüştürülmesi

Bu videoda kullanılan sunumları (.ppt) aşağıdaki link’ten indirebilirsiniz: http://www.ortogon.com.tr/video/db

Ortogon Bilişim ve İletişim Teknolojileri:
http://www.ortogon.com.tr

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı:
http://www.sabanciuniv.edu/kcenter

Ortogon YouTube kanalı: http://www.youtube.com/OrtogonICT

Not: Bu dersin Türkçe slaytları Trakya Üniversitesinden Altan Mesut tarafından sağlanmıştır (altanmesut@trakya.edu.tr)

(1 visits today)

İlgili Ders