C# WCF Uygulamalarında MEX EndPoint Kavramı

Bu görsel derste, WCF uygulamalarında kullanılan servis sözleşmelerine ait Metadata bilgilerinin tcp, http veya named pipe tiplerine göre nasıl yayınlanabileceği(Publishing) incelenmektedir.

İlgili Ders