C# Silverlight 2 : XAML ile Key-Frame Bazlı Animasyonlar

Key-Frame tipinden animasyonların nasıl hazırlanabileceğinin anlatıldığı bu görsel derste, DoubleAnimationUsingKeyFrames tipi örnek olarak kullanılmakta olup, Linear, Discrete ve Spline adlı interpolasyon tekniklerine değinilmektedir.

(1 visits today)

İlgili Ders