C# Silverlight 2 : WebClient ile Asenkron Download

Bu görsel derste WebClient sınıfının üyelerini kullanaraktan, HTTP üzerinden asenkron download işlemlerinin nasıl yapilabilecegi incelenmektedir. Özellike xap dosyasının istemci tarafına aktarılmasından sonra, video gibi resource verilerinin asenkron olarak iletilmesi üzerinde durulmaktadır.

(1 visits today)

You might be interested in

İlgili Ders