C# Silverlight 2 : User Control Geliştirmek – 3

Bu görsel dersimizde User Control tipinin farklı bir Silverlight Class Library içerisinde nasıl geliştirilebileceğini incelemeye çalışıyoruz. Bununla birlikte geliştirilen örnek User Control içerisinde Enum sabiti tipinden property kullanımınada göz atıyoruz.

(1 visits today)

İlgili Ders