C# Silverlight 2 : User Control Geliştirmek – 2 (DependencyProperty Kullanmak)

Bu görsel dersimizde, UserControl tipleri içerisinde DependencyProperty kullanarak, property(Özellik) bazında Data Binding(Veri Bağlama) işlemlerinin nasıl gerçeklestirilebilecegini incelemeye çalışıyoruz.

(1 visits today)

İlgili Ders