C# Binary(İkili) Serileştirme

Bu görsel derste tiplerin ikili formatta bir Stream’ e doğru yazılabilmesinde kullanılan ve düşük paket boyutları nedeni ile özellikle TCP bazlı iletişimde tercih edilen Binary serileştirme kavramını inceliyoruz.

(1 visits today)

İlgili Ders