Ağlarda Genel Güvenlik Tehlikeleri

Ağ güvenliği kötü kişilere karşı asla son bulmuyor. Bu video da en genel güvenlik tehlikelerinin neler olduğunu ve ağ kaynaklarınızı korumak için neler yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Hizmetin engellenmesi, saldırılar, virüsler, solucanlar, aracı saldırıları, dolandırıcı erişim noktaları, sosyal mühendislik ve e-dolandırıcılık hakkında tartışacağız. Ayrıca plan ve prosedürlerin, kullanıcı eğitiminin ve yazılım eklerinin ağınızda bu güvenlik problemlerinin azaltılmasına nasıl yardımcı olabileceğini göstereceğiz. The security of the network is a never-ending struggle against the bad guys. In this video, you’ll learn about the most common security threats and what you can do to protect your network resources. We’ll discuss denial of service attacks, viruses, worms, man in the middle attacks, rogue access points, social engineering, and phishing. We’ll also show you how policies and procedures, user training, and patching can help mitigate these security problems in your network.

(1 visits today)

İlgili Ders