Ağ Aygıtlarının Güvenliği

Ağımızdaki aygıtların güvenliği fiziksel ve teknolojik olarak yönetilmek zorundadır. Bu video da fiziksel güvenliğin önemini, aygıtlarımıza lokal ve uzaktan erişiminin kısıtlanması için kullanılan yöntemleri, daha güvenli ağ ortamı oluşturmak için kullanılan uygulamaları ve protokolleri öğreneceksiniz. The security of the devices on our network must be managed through both physical and technological means. In this video, you’ll learn the importance of good physical security, methods to restrict local and remote access to our devices, and the applications and protocols that you can use to build a more secure networking environment.

(1 visits today)

İlgili Ders