OSGi The Dynamic Module System For Java (Java için Dinamik Modül Sistemi)

Yazılım dünyasında önemi günden güne artan mödülerlik yani uygulamarımızı modül bazında parçalara ayırma işlemi vazgeçilmez oldu. Bu videoda modülerlik ve bu işlemlerin java da nasıl uygulanacağı anlatılacak.

(1 visits today)